Iqtisodiy ko‘rsatkichlar

Shurtan gaz kimyo majmuasida ishlab chiqarilgan mahsulotlar bo‘yicha axborot

Caption
Ishlab chiqariladigan mahsulotlar Xom-ashyo gazni qayta ishlash  Tozalangan tabiiy gaz Suyultirilgan gaz Gaz kondensati Polietilen granulasi Oltingugurt Polietilen quvurlar Polietilen fitinglar Tomchillatib sug'orish tizimi detallari
O’lchov birliklari mln m3 mln m3 ming tonna ming tonna ming tonna ming tonna ming tonna tonna tonna

2024 yil

I-ch

reja 1085.0 911.4 29,2 24,4 34,5 0,220 0,750   32,0
haqiqatda 1105.1 934.2 33,1 26,3 37,4 0,364 0,404 0,300 21,0
% 101.8 102.5 113,3 107,9 108,3 165,2 53,8   67,2
2023 yil reja 4000 3375 107 95.5 125 0.8 4600 36.0 120
haqiqatda 4150.6 3479.8 117.92 103.5 131.87 0.91 2561.8 20.6 20.6
% 103.8 103.1 110.2 108.4 105.5 113.5 55.7 57.2 17,1
2022 yil reja 4033,0 3372,0 107,3 97,7 125,0 1,00 3,9 47,0 400,0
haqiqatda 4031,0 3394,8 111,3 99,2 127,4 0,95 3,6 81,1 255,3
% 100,0 100,7 103,7 101,5 101,9 95,1 92,4 172,5 63,8
2021 yil reja 4160.0 3496.00 117.5 95.0 130.0 1.0 3.398 24.00 800.0
haqiqatda 4174.8 3526.1 117.5 103.6 135.2 1.1 4.179 57.8 814.5
% 100.4 100.9 100.0 109.0 104.0 105.3 123.0 241.0 101.8
2020 yil reja 4015,0 3377,7 112,0 93,0 127,0 1,0 4,6 12,0 230,0
haqiqatda 4197,4 3583,6 117,2 104,6 132,7 1,05 4,4 36,0 268,5
% 104,5 106,1 104,7 112,5 104,5 105,0 95,1 300,3 116,7
2019 yil reja  4000,0   3400,0  110,0   90,0  127,0   1,0  4,6 10,0  150,0
haqiqatda 4196,4  3578,8 116,8 103,7 134,7    1,1 4,5  32,8   329,1
% 104,9 105.3 106.2 115.2 106,0% 105,9% 96,7% 328,1% 219,4%
2018 yil reja 4000,0 3400,0 110,0 90,0 125,0 1,0 4,4 10,4 120,0
haqiqatda 4223,0 3607,7 116,9 102,9 135,05 1,1 4,74 24,8 137,74
% 105,6 106,1 106,3 114,3 108,0 110,0 106,8 238,5 114,8
2017 yil reja 4000,0 3450 115 90 125 1 3,73 10,4 120
haqiqatda 4235,2 3608,3 121,8 102,7 136,4 1,2 4,4 18,5 132,1
% 105,9 104,6 105,9 114,1 109,1 124,5 117,2 177,7 110,1
2016 yil reja 4000,0 3450,0 106,0 99,0 125,0 1,0 3,8 10,6 50,0
haqiqatda 4258,4 3641,7 122,8 96,2 138,1 1,1 3,9 25,4 238,6
% 106,5 105,6 115,9 97,1 110,5 112,8 100,4 239,6 477,2
2015 yil reja 4000,0 3450,0 101,6 98,4 125,0 1,3 3,6 10,7 50,0
haqiqatda 4182,2 3570,1 116,3 99,8 134,2 1,1 5,3 20,4 108,9
% 104,6 103,5 114,5 101,4 107,3 82,7 146,1 190,2 217,8
2014 yil reja 4000,0 3450,0 100,0 100,0 125,0 1,3 3,6 20,0 40,0
haqiqatda 4215,5 3612,2 111,2 102,9 133,3 1,4 3,7 24,3 47,3
% 105,4 104,7 111,2 102,9 106,6 104,2 101,4 121,5 118,3
2013 yil reja 4000,0 3450,0 105,0 95,0 125,0 1,7 5,1 10,0 120,0
haqiqatda 4161,3 3580,0 103,7 104,7 130,1 1,4 4,3 11,4 137,0
% 104,0 103,8 98,8 110,2 104,1 82,4 84,3 114,0 114,2

 

 

So‘nggi o‘zgartirish : 12.06.2024