Мехрибонлик уйига доимий эътибор

Шуртан газ киме мажмуаси  оталикка олган Камаши туманидаги мехрибонлик уйига доимий эътиборда булиб, нафакат моддий куринишда, балки болаларни маънан ривожланишига катта хисса кушиб келмокда.

photo_2018-12-11_10-06-12.jpg

Узбекистонимизнинг тарихий шахарларига экскурсиялар, оромгохларга саехатлар ва шу каторда болаларнинг мехрибонлик уйидаги хаетини мазмунли ва кизикарли утишини ташкиллаштирмокда.

photo_2018-12-11_10-06-02.jpg

Мажмуа тасарруфидаги «Эркатой» мактабгача таълим муассасаси психологи ва бир гурух педагоглари болалар ва ходимлар билан фикрни кенгайтирадиган махорат дарслари (мастер-класс), давра сухбатлари, семинар-тренинглар утказмокдалар.

photo_2018-12-11_10-07-06.jpg

Бу жараенда иштирокчиларнинг ижодий- креатив фикрлаши, дунекарашларини кенгайиши, ишчан ва ижобий мухит яратиш малакалари  шаклланади.  Олиб борилаетган барча тадбирлар инновацион ендашув асосида булиб , замон талабига жавоб берадиган , шахсий хаетига масъул, ташаббускор ва етук фикрловчи инсонни яратилишига замин булмокда.