«Жамиятда яшаш санъати»

Хотин-кизлар кумитаси мажмуа хотин-кизлари уртасида «Жамиятда яшаш санъати» лойихасини оширишни давом этмокда. Лойиха доирасида самарали муносабат урнатиш, иш жойида ижобий мухитга масъуллик хисси шаклланиб,  шахс сифатида ривожланишга кумак булади.

photo_2018-12-05_15-23-41.jpg

Тренинг жараёни давомида иштирокчилар фикрларини баён этиб, узларини такдимот этиш оркали, инсоний муносабатлардаги  содир буладиган муаммолар атрофида  кенг мулохаза  юритиб, мазмунли бахсда  иштирок этишди.

photo_2018-12-05_15-25-39.jpg

Иштирокчиларга берилган саволлар:

Мен мажмуада кимман?

Мажмуа мен учун.....,

Иш фаолиятимда ёрдам бераётган шахсий сифатларим......

Ушбу саволлар улар учун кизикарли булиб, узларини тахлил килишга имкон яратди.